fredag 2 oktober 2015

Svarsalternativen inför folkomröstningen

PRESSMEDDELANDE 2 OKTOBER 2015

En arbetsgrupp bestående av Tomas Peterson, Eva Berglund, Peter Högberg samt Marie Nicholson har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram svarsalternativ inför vårens rådgivande folkomröstning.  Gruppen har under arbetets gång rådslagit med initiativtagaren, Peter Fjällgård, med ett antal tjänstemän inom kommunen, med respektive fullmäktigegrupp samt lyssnat in de förslag som oppositionspolitiker fört fram.

Tre svarsalternativ har utformats, varav ett motsvarar en blank röst. Detta för att uppmuntra ett högt valdeltagande.

Förslaget lyder:

A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

C. Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Kommunens svåra ekonomiska läge kräver att en betydande besparing måste göras oavsett resultatet av en folkomröstning. Det är majoritetens mening att den rambudget som togs i juni 2015 ska följas. Skulle kommunfullmäktige som en följd av folkomröstningen välja att riva upp nedläggningsbesluten kommer alltså barn- och utbildningsnämnden att få anpassa sin verksamhet. Gruppen har ansett det viktigt att kommunicera den konsekvensen till väljarna då alla skolor, även de med nedläggningsbeslut, kan komma att beröras på olika sätt.

I dagsläget är det omöjligt att säga vilka andra besparingar som skulle kunna göras inom skola och förskola då de neddragningar och effektiviseringar som rimligtvis kan göras redan är gjorda eller kommer att verkställas under 2016. Även andra av kommunens verksamheter kan komma att beröras.

Majoriteten hoppas på en valrörelse präglad av god ton och saklighet, samt ett högt valdeltagande.

För mer information, kontakta Marie Nicholson, marie.nicholson@gmx.com, mob. 0723196533

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar