torsdag 17 september 2015

Socialnämnden satsar på hemmaplanslösningar och förebyggande arbete.

I socialnämndens verksamhetsbudget som togs idag presenterades några av de satsningar som vi i majoriteten vill genomföra för att minska trycket på socialförvaltningen och bättre kunna hjälpa utsatta barn och vuxna.  

Inom barn och familj föreslås det anställas en behandlare med inriktning på hemmaplanslösningar. Det skulle möjliggöra att vi kan avsluta placeringar och förebygga att nya behöver göras. Vi kommer ha bättre förutsättningar att kunna erbjuda familjer råd och stöd redan i ett tidigt skede vilket förhoppningsvis leder till färre orosanmälningar och därmed ett minskat behov av utredningar.
Även inom beroendegruppen föreslår majoriteten att  det anställs en behandlare med liknande uppdrag att hitta lösningar för individer på hemmaplan.


Majoriteten har i sin budget strävat efter att hitta områden där satsningar kommer att ge bäst effekt både på ekonomi och på människor. Senare i höst kommer vi presentera ytterligare satsningar på friskvård och  på att utreda och förebygga sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.

tisdag 15 september 2015

Moderaterna bjuder in till medborgarråd

Moderaterna i Vimmerby kommer från och med i höst att hålla ett antal medborgarråd där olika yrkes-, samhälls- eller geografiska grupper bjuds in för att samtala med moderata kommunpolitiker.

Det blir en lyssnarresa för att ta reda på hur olika grupper upplever Vimmerby - det bra och det dåliga. Vi vet att många invånare känner ett stort avstånd till politiken och det här blir också ett sätt att få direktkontakt med en politiker som man kan, om man så önskar, fortsätta att hålla kontakten med när frågor eller idéer dyker upp.

Den första gruppen bjuds in om någon vecka.

Är du och dina arbetskamrater, grannar och/eller vänner intresserade av att möta upp med moderata kommunpolitiker? Skicka ett mail till marie.nicholson@gmx.com så ordnar vi gärna det.