torsdag 15 oktober 2015

Om placeringar av ensamkommande barn

De senaste dagarna har Vimmerby ett antal gånger omnämnts i media för en akut placering av ett ensamkommande barn som kostar Sek3600 per dygn.

Socialnämnden strävar efter att i största möjliga mån använda våra egna familjehem och bara i undantagsfall anlita konsultentstödda familjer. Signalerna om detta är tydliga från politiken och vi har fullt förtroende för att tjänstmännen kan göra en riktig bedömning av vad som är ett undantag. Det uppmärksammade fallet föll under undantagsregeln.

Det har dock inte framkommit i media att kostnaden för den här placering täcks av Migrationsverket och  belastar inte kommunens ekonomi. På sociala medier har slutsatsen dragits att placeringen skulle vara en bidragande orsak till nedskärningarna inom Kulturskolan. Det är alltså en helt felaktig slutsats.

Att placeringar är kostsamma är det ingen som säger emot. På individ- och familjeomsorgen arbetar man först och främst med att skapa hemmaplanslösningar. I majoritetens budget finns satsningar på två nya tjänster för att förstärka det arbetet och satsa mer tid på förebyggande insatser. Det är viktiga satsningar och kanske kommer vi behöva förstärka ytterligare. Externa placeringar kommer dock även i fortsättningen behöva göras när individens behov av stöd är så omfattande eller komplext att vi inte kan tillfredsställa det på hemmaplan. Men då handlar det, som sagt, om undantag.

Marie Nicholson, v. ordf. SocialnämndenInga kommentarer:

Skicka en kommentar