torsdag 20 augusti 2015

Moderaterna väljer ny gruppstyrelse.

Ett nytt ledarskap innebär förändring och med det kommer möjligheten att lyfta nya namn och tänka på framtiden!

Tre kvinnor* och tre män, mellan 19 och 62 år, med vitt skilda intressen och bakgrunder - så ser moderaternas nya gruppstyrelse ut.

Tillsammans hoppas vi kunna bli ett riktigt energitillskott i partiarbetet.

På bilden Linda Ungsäter, Claes Wetterström, Niklas Gustafsson, Marie Nicholson, Lisa Blom samt Tomas Petersson


Vill du vet mer om oss? Det kommer snart en längre presentation av var och en. 
*Linda Ungsäter är inte valbar då hon inte är ledamot eller ersättare i KF och har därför formellt inte rösträtt i gruppen, men kommer att delta i arbetet.

onsdag 19 augusti 2015

Tomas Peterson nominerad till ny ordförande i kommunstyrelsen.

Under kvällens gruppmöte har Nya Moderaterna i Vimmerby nominerat Tomas Peterson till ny ordförande i kommunstyrelsen.Tomas Peterson är 62 år, civilingenjör med bakgrund som ekonomichef och företagsrådgivare samt en lång och gedigen politisk bakgrund. Peterson är bosatt i Toverum och förutom sitt politiska engagemang även föreningsaktiv inom fiskevård och jakt.

I valet av ledare har moderaterna sökt någon som kombinerar nytänk med den stabilitet som Vimmerby behöver under åren som kommer. Tomas har varit den givna kandidaten. Medlemmar i den moderata gruppen har hyllat Tomas för hans ödmjuka inställning till uppdraget och för den lyhördhet med vilken han bemöter både partimedlemmar och allmänhet.

2010 avgick Peterson sina uppdrag efter att dåvarande KS presidie nekats ansvarsfrihet pga av ett avtal om en tjänstemannapension som påtecknades  i strid mot delegationsordningen. "Tomas hantering av händelsen, att han valde att ta ansvar och avgå sina uppdrag, gör att att vi har än större förtroende för honom idag. Misstag kan alla begå men det är hur man agerar efteråt som avgör hur man är som människa," sa gruppledare Marie Nicholson.

Även avgående kommunlrådet Micael Glennfalk uttryckte sitt stöd för Peterson:  "Jag stöder Tomas Petersson som KSO, han är den mest erfarne vi kan sätta på jobbet idag och jag är glad över att han åtar sig uppdraget".

Vill du veta mer om Tomas? Det kommer snart en längre artikel på bloggen.