torsdag 22 oktober 2015

Akuta åtgärder för ensamkommande barn.

Även Vimmerby berörs av det stora antalet människor som söker skydd i Sverige.  Våra boenden för ensamkommande barn är nu överfulla men trots det fortsätter Migrationsverket att anvisa barn hit - mellan fem och sju i veckan för närvarande.

En enig socialnämnd fattade därför beslutet idag att skapa ytterligare ett hem för ensamkommande barn i Nygård, Locknevi.  Det gäller 10 lägenheter där vissa är 2-rumslägenheter och samtliga är stora nog att hysa minst två personer per rum. 15 personer planeras det initialt för men minst det dubbla kan få plats om behovet uppkommer. I den elfte lägenheten på Nygård bor det idag en äldre dam. Hon är välkommen att bo kvar men skulle hon önska att lämna så kommer hon erbjudas förtur till lägenhet någon annanstans samt pack-, städ- och flytthjälp.

För tillfället är det kyrkan som hyr lokalerna men de har vänligt nog erbjudit sig att lämna lokalerna redan 1 november så att boendet kan öppnas så snart det finns personal. Rekrytering är sedan en tid tillbaka igång.  Glädjande nog är det många,och många med rätt kompetens, som har sökt tjänsterna. Socialnämnden räknar därför med att öppna senast från årsskiftet.

Behovet av ett nytt boende är dock  mer  akut än så. Idag har därför socialförvaltningen, som en tillfällig akutåtgärd, valt att öppna upp den tomma enheten på Vimarhaga. Där finns möjlighet att husera upp till 20 barn och eftersom enheten redan är möblerad kommer det att gå snabbt att ta den i bruk. Enheten kommer att användas till dess Nygård öppnas. Det finns i dagsläget inga planer på att fortsätta efter det.

Som enheten är planerad kommer de ensamkommande inte att ha någon eller väldigt lite kontakt med övriga boende på Vimarhaga. De kommer kunna inta sina måltider på sin egen enhet och man tittar på möjligheten med en egen ingång genom vad som idag är en branddörr.

Det finns i dagsläget ingen kö till äldreboende i Vimmerby som inte kommer att kunna mötas upp inom den tiden socialförvaltningen har på sig att bereda en plats, dvs alla äldre som bedömts ha behov av ett vård- och omsorgsboende, har fått eller kommer att få en plats. Socialnämnden hade inte några planer på att öppna upp avdelningen inom det närmaste året. Det är alltså inte så att några äldre fått kliva åt sidan för att göra rum för våra ensamkommande barn.

Upplägget är oortodoxt men vi befinner oss i ett akutläge och det här blir en enkel, tillfällig lösning på ett stort problem.

Migrationsverket ersätter Vimmerby kommun per belagd plats. Varken öppnandet av Vimarhagas tomma avdelning eller Nygård kommer att belasta kommunens ekonomi. Däremot innebär det ett antal nya arbetstillfällen för kommunen.

av Marie Nicholson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar