Dina moderata politiker


Tomas Peterson
Nominerad till ny ordförande i kommunstyrelsen


Micael Glennfalk
Ordförande i kommunstyrelsen

Claes Wetterström
Föreningsordförande
Ordf. i Vimmerby Energi
Nominerad till ny ledamot av kommunstyrelsen
Marie Nicholson
Gruppledare
Vice ordf. i socialnämnden
Ersättare i kommunstyrelsen


Linda Ungsäter
Nominerad ny vice ordf. i barn- och utbildningsnämnden


Ylva Sandström
Ordf. i kultur- och fritidsnämnden
Lisa Blom
Nominerad ny ledamot av
barn- och utbildningsnämnden
Ersättare i socialnämnden
Niklas Gustafsson
Vice Gruppledare
Nominerad ny ersättare i kommunstyrelsen
Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
Fler moderata kommunpolitiker: 
Magnus Gustafsson, ledamot av kommunstyrelsen
Håkan Nyström, vice ordf. Vimarhem
Karl-Johan Blomberg, ledamot av miljö- och byggnadsnämnden
Morgan Esping, ledamot av socialnämnden
Sören Sjöholm, ersättare i socialnämnden
Bert Lindesfeldt, ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare till överförmyndaren
Karin Svensson, lekmannarevisor
Bjarne Lynbech, lekmannarevisor
Björn Swedborg, sammankallande av fullmäktigegruppens valberedning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar