måndag 22 februari 2016

Linda Ungsäter lämnar som vice ordf av BUN

PRESSMEDDELANDE 22 FEB 2016

Vid lunchtid idag lämnade Linda Ungsäter (m) in om entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden,  Vimmerby.  Vid årsskiftet bytte Ungsäter arbete och den ökade arbetsbelastningen som nya karriären medfört har gjort det omöjligt att klara av ett så betungande uppdrag som vice ordförande i BUN.

Beslutet att avgå uppdraget togs för ca en månad sedan men Ungsäter valde att stanna kvar över folkomröstningen.  Begäran om entledigande lämnades in före resultatet av folkomröstningen var känt och har inte på något sätt påverkat hennes beslut.

Ungsäter kommer eventuellt även i fortsättning ingå i barn- och utbildningsnämnden som moderat ersättare.

Marie Nicholson

Gruppledare, Moderaterna i Vimmerby

måndag 15 februari 2016

Därför behöver skolorna stängas

När vi inom majoriteten föreslog skolnedläggningar gjorde vi det för att slippa försämra för hela grundskolan. I den här texten ska vi försöka förklara varför vi föreslår att Brännebro och Djursdala skolor, samt Pelarne förskola, ska läggas ned.

Vi har stor förståelse för att familjer som valt att bosätta sig utanför Vimmerby tätort känner sig orättvist behandlade. Landsbygden har länge drabbats av försämrad service på olika sätt. Vi tror på en levande landsbygd och vill att människor ska kunna bo kvar.

Med de nya budgetramarna och underskottet i förskolan behöver barn- och utbildningsnämnden minska sina kostnader med 15 miljoner kronor. Vårt mål är att besparingarna ska påverka våra barns utbildning så lite som möjligt.


Vi lyssnar på motargumenten och vi förstår motståndet. I Pelarne, Djursdala och Brännebro berörs 78 barn. Totalt i Vimmerby kommun fanns den 2 februari 2016 cirka 1 700 elever i grundskolan och 758 barn i förskolan. Vi måste ta ansvar för alla barn, inte bara barnen i de skolor som föreslås läggas ned. Alternativen till skolnedläggning är mycket värre. Då försämras förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande i skolan.

Vi har undersökt genomförande, kostnad och konsekvenser av förslag som kommit in från allmänheten, tjänstemännen och oppositionen. Ser man till skolan som helhet och till alla barns bästa, då är det en mycket bättre lösning att flytta verksamheterna i Djursdala, Brännebro och Pelarne, än att fördela besparingarna över hela grundskolan.

Alternativ A:
Skolnedläggningar
(78 barn berörs)
Alternativ B:
Andra besparingar motsvarande 10,8 tjänster inom grundskolan (1700 barn berörs)
      Längre resväg till skola/förskola
 Ny miljö i större skolor och större grupper
Till en början minskad trygghet
Längre dagar
2,8 lärartjänster försvinner (inkl extra tilldelning för liten skola)
1 rektorstjänst försvinner
Kan innebära:
Större klasser med fler än 30 elever
Färre pedagoger
Färre specialpedagoger
Färre språktillval, två alternativ i stället för tre som idag
Obefintlig labbtid i fysik och kemi
Stor risk för ökade sjuktal bland pedagogerna
Minskad elevstödspersonal


Läggs skolorna i Djursdala, Brännebro och förskolan i Pelarne ner kommer barnen att följas noggrant i sina nya skolor och klasser. Elevernas trygghet, trivsel och resultat är i fokus på alla våra skolor.