måndag 22 februari 2016

Linda Ungsäter lämnar som vice ordf av BUN

PRESSMEDDELANDE 22 FEB 2016

Vid lunchtid idag lämnade Linda Ungsäter (m) in om entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden,  Vimmerby.  Vid årsskiftet bytte Ungsäter arbete och den ökade arbetsbelastningen som nya karriären medfört har gjort det omöjligt att klara av ett så betungande uppdrag som vice ordförande i BUN.

Beslutet att avgå uppdraget togs för ca en månad sedan men Ungsäter valde att stanna kvar över folkomröstningen.  Begäran om entledigande lämnades in före resultatet av folkomröstningen var känt och har inte på något sätt påverkat hennes beslut.

Ungsäter kommer eventuellt även i fortsättning ingå i barn- och utbildningsnämnden som moderat ersättare.

Marie Nicholson

Gruppledare, Moderaterna i Vimmerby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar