torsdag 20 augusti 2015

Moderaterna väljer ny gruppstyrelse.

Ett nytt ledarskap innebär förändring och med det kommer möjligheten att lyfta nya namn och tänka på framtiden!

Tre kvinnor* och tre män, mellan 19 och 62 år, med vitt skilda intressen och bakgrunder - så ser moderaternas nya gruppstyrelse ut.

Tillsammans hoppas vi kunna bli ett riktigt energitillskott i partiarbetet.

På bilden Linda Ungsäter, Claes Wetterström, Niklas Gustafsson, Marie Nicholson, Lisa Blom samt Tomas Petersson


Vill du vet mer om oss? Det kommer snart en längre presentation av var och en. 
*Linda Ungsäter är inte valbar då hon inte är ledamot eller ersättare i KF och har därför formellt inte rösträtt i gruppen, men kommer att delta i arbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar